PRIEVIDZA

KURZY UKONČENÉ! OTVORENIE NOVÝCH KURZOV V SEPTEMBRI 2018!

 

 

 

 - KLIKNI TU - 

ZAČIATOČNÍCI 1

ZÁKLAD 
OBLÚČIKY na seba, na partnerku 
TOČKY /doprava, doľava/ s oblúčikmi - na chlapa, na ženu zo spodu, na ženu z vrchu so zabrzdením ruky
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + na ženu/ 
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + točka/
SOMBRERO   
SETENTA  
ZIG - ZAG  
ŠÚCHAČKA  
OTVÁRAČKY - BEHAČKY  
PRECHÁDZKA ŽENA   
ŠKRTIČKA  
BEHAČKY PO PRIESTORE - BOXOVAČKA 
OTVÁRAČKY /k sebe, od seba, päta-špička, cha,cha/   
TOČKA ľavou rukou, pravou zabrzdím ženu, obaja točka... 
STIERAČE  

 

ZAČIATOČNÍCI 1

ZÁKLAD 
OBLÚČIKY na seba, na partnerku 
TOČKY /doprava, doľava/ s oblúčikmi - na chlapa, na ženu zo spodu, na ženu z vrchu so zabrzdením ruky
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + na ženu/ 
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + točka/
SOMBRERO  
SETENTA  
ZIG - ZAG  
ŠÚCHAČKA  
OTVÁRAČKY - BEHAČKY  
PRECHÁDZKA ŽENA   
ŠKRTIČKA  
BEHAČKY PO PRIESTORE - BOXOVAČKA 
OTVÁRAČKY /k sebe, od seba, päta-špička, cha,cha/   
TOČKA ľavou rukou, pravou zabrzdím ženu, obaja točka... 
STIERAČE  
SOMBRERO s Prechádzkou + SOMBRERO S PRETÁČANÍM - kombinovanie 
NAVINUTIE /chlapi vzad-pred okolo partnerky, potom navinutie + obchádzanie okolo, výpich+vlnka - kombinácia 1
Základ+točka ženy+obchádzačky okolo ženy + točka chlapi doľava+výpich+točka ženy+ výpichy so stopkou
OBCHÁDZAČKY + výpichy 
SOMBRERO S PRETÁČANÍM  


 
MIERNE+STREDNE POKROČILÍ
ZÁKLAD 
OBLÚČIKY na seba, na partnerku 
TOČKY /doprava, doľava/ 
TOČKY /doprava, doľava/ s oblúčikmi - na chlapa, na ženu zo spodu, na ženu z vrchu so zabrzdením ruky
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + na ženu/ 
NAVINUTIE /s oblúčikom na chlapa + točka/
SOMBRERO  
SETENTA 
ZIG - ZAG 
ŠÚCHAČKA 
OTVÁRAČKY - BEHAČKY 
PRECHÁDZKA ŽENA  
ŠKRTIČKA 
BEHAČKY PO PRIESTORE - BOXOVAČKA 
OTVÁRAČKY /k sebe, od seba, päta-špička, cha,cha/   
TOČKA ľavou rukou, pravou zabrzdím ženu, obaja točka... 
STIERAČE 
SOMBRERO s Prechádzkou + SOMBRERO S PRETÁČANÍM - kombinovanie
NAVINUTIE /chlapi vzad-pred okolo partnerky, potom navinutie + obchádzanie okolo, výpich+vlnka, otváračka, stopka + základ točka obaja../  
Základ+točka ženy+obchádzačky okolo ženy + točka chlapi doľava+výpich+točka ženy+ výpichy so stopkou
OBCHÁDZAČKY + výpichy 
SOMBRERO S PRETÁČANÍM 
 
1.VIDEO1 - obchádzačky, tlačím lakťom...., 
2. Točka ľavou, točka pravou + oblúk za krk+šúchačka... 
3.VIDEO2 - začínam ako tlačenka, točky 2x rýchle, 3x pomalé...  
4.NAVINUTIE - pravá ruka hore, ľavá dole....
5.VIDEO3 - Dvíhanie rúk  
6.VIDEO4 - CIFROVAČKY  
OPAKOVANIE okrem 2
 
SHINES /zabrzdenie+oblúk, cifrovačky, základ, prekladanie vpred 4x, výpichy 4x, základ, +cifrovačky)
SHINES v pároch /zabrzdenie+oblúk, cifrovačky/ + výpichy cez stranu   
VLNKA
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAČIATOČNÍCI 2
ZÁKLAD 
OBLÚČIKY na seba, na partnerku
TOČKY /doprava, doľava/
TOČKA OBLÚČIK NA SEBA
TOČKA OBLÚČIK NA PARTNERKU zabrzdím rukou... 
NAVINUTIE /pravá za krk + točka/ 
SOMBRERO
SETENTA 
ZIG ZAG 
CHLAPI TOČKA DO PRAVA pod PRAVOU RUKOU, - ŠÚCHAČKA 
OTVÁRAČKY - BEHAČKY 
ŠKRTIČKA
OTVÁRAČKY /k sebe, od seba, päta-špička, cha,cha/   
BEHAČKY PO PRIESTORE - BOXOVAČKA 
TOČKA ľavou rukou, pravou zabrzdím ženu, obaja točka... 
STIERAČE  po otočke v páre žena shining nohou cez pätu - zopakovať!!
OBCHÁDZAČKY + výpichy 
SOMBRERO S PRETÁČANÍM + prechádzka 
SHINES /zabrzdenie+oblúk, cifrovačky, prekladanie vpred 4x, výpichy 4x)
SHINES v pároch /zabrzdenie+oblúk, cifrovačky/ + výpichy cez stranu  
SOMBRERO S PRETÁČANÍM 2
VLNKA
NAVINUTIE /chlapi vzad-pred okolo partnerky, potom navinutie + obchádzanie okolo, výpich+vlnka, otváračka, stopka + základ točka obaja../ 
 "TLAČENKA" :-)  - CHLAPI obojruč. TOČKA, pretočenie ruky za krkom, podliezačka + vlnka +tlačenka 
- SETENTA S OBIEHANIÍM 
 -JEDNOKROČKY rýchle, priestorovka - BOXOVAČKA, Navinutie otváračky, ženy točky chlapi pozachrbát zadržiavajú kočky/
 - KOMBINÁCIA Z BOJNIC - prvá časť 
 - KOMBINÁCIA Z BOJNIC - druhá časť 
 
- STIERAČE COMPLICADO /vrátenie ruky spať na začiatku a na konci založenie rúk na seba/ + OBCHÁDZAČKY na konci založenie rúk ženám na hlavu 
- MENÍM RUKY z prava obojručka - točka, obieham okolo partnerky a chlapi pretočia, praváruka dole ľavá za krk.. chlapi, pravá ľavá točka s výpichom..../  
- VIDEO1 +  pretáčania + prechádzka + ruky z a krk partnerke
- základ.krok do štvorca  vpred, základ točka ženy /chlapi dupkanie/ , základ.krok do štvorca vzad 
- základ jednokročka zrýchlená + prekladačky nohami  +   základ+ navinutie, chlapi točka do prava, oblúčik rukami, znovu navinutie + otváračka ženy, chlapi točka+ženy točka, chlapi zabrzdím rukou 2x.../ 
- základ točka ľavou rukou+zabrzdím pravou, obchádzačky chlapi okolo žien...., chlapi hlavou podleziem pod rukou...
- základ BOXOVAČKA 2, náprah rukou + točka ľavou rukou ruka zostáva pri krku + chlap výpich nohou+pretočenie- podlieza hlavou, chlapi točka do prava ruka za krk + podliezanie hlavou,  točka ľavou rukou, ženy podliezajú hlavou pod rukou... 
- točka ľavou, točka pravou s oblúčikom, šúchačka pomalá, roztočenie 2x -zabrzdenie + točka 
- BOXOVAČKA 2 + navinutie ako škrtička s náprahom, veľký oblúk chlapi pravou rukou za krk, ženy hlavou podliezajú por rukou 2x, ventilátor-kosačka.. :-) 


MIERNE POKR+STREDNE POKR.
OTVÁRAČKY /k sebe, od seba, päta-špička, cha,cha/ 
BEHAČKY PO PRIESTORE /boxovačka/
PRECHÁDZKA ŽENA 
ŠÚCHAČKA /chlapi pod pravou rukou točka, šúchačka../ 

 
- ŠKRTIČKA
- STIERAČE  
- OBCHÁDZAČKY + výpichy
- SOMBRERO S PRETÁČANÍM
-  NAVINUTIE /chlapi vzad-pred okolo partnerky, potom navinutie + obchádzanie okolo, výpich+vlnka..../
- "TLAČENKA" :-)  - CHLAPI obojruč. TOČKA, pretočenie ruky za krkom, podliezačka + vlnka +tlačenka
- BEHAČKY PO PRIESTORE - BOXOVAČKA 
- SETENTA S OBIEHANIÍM 
- STIERAČE COMPLICADO /vrátenie ruky spať na začiatku a na konci založenie rúk na seba/ + OBCHÁDZAČKY na konci založenie rúk ženám na hlavu 
- MENÍM RUKY z prava obojručka - točka, obieham okolo partnerky a chlapi pretočia, praváruka dole ľavá za krk.. chlapi, pravá ľavá točka s výpichom..../  
- VIDEO1 +  pretáčania + prechádzka + ruky z a krk partnerke
- základ.krok do štvorca  vpred, základ točka ženy /chlapi dupkanie/ , základ.krok do štvorca vzad 
- základ jednokročka zrýchlená + prekladačky nohami  +   základ+ navinutie, chlapi točka do prava, oblúčik rukami, znovu navinutie + otváračka ženy, chlapi točka+ženy točka, chlapi zabrzdím rukou 2x.../ 
- základ točka ľavou rukou+zabrzdím pravou, obchádzačky chlapi okolo žien...., chlapi hlavou podleziem pod rukou...
- základ BOXOVAČKA 2, náprah rukou + točka ľavou rukou ruka zostáva pri krku + chlap výpich nohou+pretočenie- podlieza hlavou, chlapi točka do prava ruka za krk + podliezanie hlavou,  točka ľavou rukou, ženy podliezajú hlavou pod rukou... 
- točka ľavou, točka pravou s oblúčikom, šúchačka pomalá, roztočenie 2x -zabrzdenie + točka 
- BOXOVAČKA 2 + navinutie ako škrtička s náprahom, veľký oblúk chlapi pravou rukou za krk, ženy hlavou podliezajú por rukou 2x, ventilátor-kosačka.. :-)


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PRVKY BACHATY

1.       OBLÚČIKY

2.       TOČKY pravo, vľavo

3.       TOČKY + oblúčik na seba, oblúčik na partnerku

4.       NAVINUTIE /pravá za krk + točka/

5.       SOMBRERA

6.       SETENTA

7.       ZIG ZAG

8.       ŠÚCHAČKA /TOČKA CHLAPI pod pravou rukou do prava/

9.       OTVÁRAČKY – BEHAČKY /točka chlapi, točka ženy/

10.   PRECHÁDZKA ženy

11.   BEHAČKY PO PRIESTORE /boxovačka/

12.   ŠKRTIČKA

13.   OTVÁRAČKY 2 /k sebe od seba + päta špička+cha,cha/

14.   STIERAČE

15.   TOČKA ľavou rukou+pravá na rameno, obaja točka doľava, točka ženy, točky chlapi pod rukou, ženy oblúčik sedacím svalom!!!

16.   SOMBRERO 2 s pretáčaním točiek

17.   VLNKA

18.   SHINES /základ, zadržaný základ, solo vpravo, solo vľavo, cifrovačky/ + SHINES v páre  /základ, zadržaný základ, oblúčiky/

19.   VYPICHOVAČKY

-      OBCHÁDZAČKY 

-      

 

-      - Viď. video 

OB

 
TOPlist